تاریخچه پژوهشکده مردم‌شناسی
این پژوهشکده نخستین بار در سال 1315 به‌عنوان بخشی از موزه مردم‌شناسی ایران از سوی فرهنگستان دولتی ایران تاسیس شد و فعالیت خود را با نام‌های مختلفی چون بنگاه مردم‌شناسی، اداره فرهنگ عامه، مرکز مردم‌شناسی ادامه داد. این مرکز پس از انقلاب اسلامی با نام پژوهشکده مردم‌شناسی فعالیت‌های خود را به‌طور گسترده از سر گرفت. با توجه به چنین تاریخی می‌توان گفت که تا سال 1402 هشتاد و هفت سال از فعالیت مرکز مذکور می‌گذرد. با توجه به سابقه یاد شده از فعالیت مرکز مذکور، پژوهشکده مردم‌شناسی نخستین مرکز مطالعات مردم‌شناسی و علوم اجتماعی ایران و دومین مرکز از نظر تاریخ شکل‌گیری پس از دپارتمان انسان‌شناسی جسمانی استانبول ترکیه در خاورمیانه است. این در حالی است که با توجه به تفاوت شکل‌گیری مردم‌شناسی در ایران و ترکیه چنانچه در بازخوانی تاریخ مردم‌شناسی خاورمیانه معیار را مردم‌شناسی فرهنگی قرار دهیم، این مرکز نخستین مرکز مردم‌شناسی فرهنگی در خاورمیانه است.
​​​​​​​