نام گروه آرمانی آیینی که در حوزه مطالعات مردم­شناختی مفهومی مبهم و گنگ را دربر دارد، در دهه شصت برای گروه مذکور در پژوهشکده مردم­شناسی انتخاب شد. این نامگذاری امروزه با توجه به رهیافت­ها و رویکردهای نوین رشته مردم­شناسی مناسب به نظر نمی­رسد. از این رو با توجه به نیازهای موجود در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، متون بالادستی و سیاست­های راهبردی پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری نام "مردم­شناسی دین و مطالعات میراث ناملموس" به عنوان نام جدید این گروه پیشنهاد می­شود. در نامگذاری جدید تقسیم­بندی و زیرشاخه­های مهم رشته مردم­شناسی با توجه به موضوع­های مهمی که وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با آن درگیر است، مورد توجه قرار گرفته است. در این گروه آیین­ها و وجوه دینی فرهنگ ایرانیان و چشم­اندازهایی از فرهنگ آنان که با میراث فرهنگی در اشکال آیینی و دینی درهم تنیده است، مورد بحث، بررسی و مطالعه خواهد بود. از سوی دیگر موضوع مهم میراث ناملموس نیز از موضوعات دیگر مورد بررسی این گروه با توجه به رویکرد جدید خواهد شد.
      دانش مردم­شناسی به عنوان دانش شناخت فرهنگ در طی تاریخ بر صور و جلوه­های ناملموسی چون آیین، دانش بومی، ادبیات شفاهی و غیره متمرکز بوده است. پژوهشکده مردم­شناسی که از سال 1316 فعالیت خود را آغاز کرده است به عنوان یکی از قدیمی­ترین مراکز مردم­شناسی شرق نزدیک بخش مهمی از مطالعات خود را به صور ناملموس فرهنگ و آیین­ها معطوف ساخته است. به واقع، حتی بیش از آنکه اصطلاح میراث ناملموس فرهنگی در کنوانسیون 2003 یونسکو وارد ادبیات میراث فرهنگی در جهان شود و بعدی گفتمانی یابد، ازدهه 60 میلادی نگرانی­های اندیشمندان به ویژه مردم­شناسان درخصوص پاسداری و حفظ فرهنگ­های بومی رو به افزایش بود و با گسترش رویکرد جهانی شدن که فرهنگ­های بسیاری را به حاشیه می­راند، این نگرانی سرانجام منجر به شکل­گیری کنوانسیون 2003 شد. اکنون پاسداری و حفاظت از میراث ناملموس یکی از وظایف اصلی همه کشورهایی است که کنوانسیون 2003 یونسکو را پذیرفته­اند. از آن تاریخ تاکنون مردم­شناسان اصلی­ترین نظریه­پردازان این حوزه بوده­اند و ابعاد گوناگون میراث فرهنگی ناملموس را درارتباط با هویت، حافظه فرهنگی، توسعه پایدار و... به بحث و گفت‌وگو نهاده­اند، نشریات علمی با تمرکز بر میراث فرهنگی ناملموس هر ساله منتشر می­شوند و حتی رشته تحصیلی مرتبط با میراث فرهنگی ناملموس در کشورهایی مانند یونان و ژاپن تاسیس شده است. این وظیفه حاکمیتی در ایران به معاونت میراث فرهنگی وزارتخانه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی سپرده شده است. از این­رو لازم است دست کم گروه علمی­ای در پژوهشکده مردم­شناسی پژوهشگاه که قدیمی­ترین مرکز مردم­شناسی ایران است شکل بگیرد که این دست از مطالعات را راهبری کند. به‌واقع پژوهشگاه میراث فرهنگی منزل اصلی رشد علوم میراثی در ایران است و از این‌رو تولید علم به یاری پژوهش در حوزه میراث ناملموس می‌تواند در این گروه شکل گیرد. با توجه به نیاز معاونت میراث فرهنگی به انجام پژوهش، پایش، معرفی، احیا، حفظ، ثبت ملی و جهانی آیین­ها و عناصر فرهنگی ناملموس تغییر نام گروه یاد شده پیشنهاد شده است. از سوی دیگر با توجه به قدمت ادیان در ایران و اهمیت آن در شکل‌گیری میراث ناملموس، تاسیس گروه مردم­شناسی دین و مطالعات میراث ناملموس گامی مهم در جهت پاسخ نیازهای علمی و پژوهشی کشور در حوزه میراث فرهنگی است.
      براین اساس با توجه به اولویت انجام پژوهش مطابق با سیاست­ها  و خط مشی­های تعیین شده پژوهشگاه (سند راهبردی پژوهشگاه:14) در سند راهبردی و تاکید پژوهشگاه مبنی بر حفاظت از میراث فرهنگی (سند راهبردی پژوهشگاه:17) انتخاب و پیشنهاد نام "گروه مردم­شناسی دین و مطالعات میراث ناملموس" با اهداف فوق تناسب داشته و از اهداف و برنامه­های مهم پژوهشکده مردم­شناسی است. به همین منظور پژوهشکده مردم­شناسی تغییر نام گروه آرمانی آیینی را به "گروه مردم­شناسی دین و مطالعات میراث ناملموس" را پیشنهاد می­کند.       
​​​​​​​
Responsive Image